Klub seniorů při KaSC Škola Dolní Žukov

Klub seniorů se rozrostl – k dnešnímu dni už je náš 27! Scházíme se stále s železnou pravidelností každé pondělí v letním období od 17 do 19 hod., v zimním od 15 do 17 hod. a znovu srdečně zveme další zájemce.

Také v letošním roce jsme připravili pro naše členy velmi pestrý program – z těch nejzajímavějších uvádíme:

Leden a březen : 2 přednášky Mudr.Goldmanna o zdravotních problémech (nejen) seniorů

Březen: Připojili jsme se k měsíci čtení – četli jsme si společně Čapkovy povídky

Duben: Všichni jsme se zúčastnili nádherné výstavy, kterou pro veřejnost pořádalo o.s.Zvonek

Květen - tradičně bohatý měsíc:

Říjen: Beseda s ornitology – "Co kolem nás létá"

Listopad: Návštěva a exkurse do minipivovaru v Dobraticích

Prosinec - sváteční nálada:

A pro příští rok chystáme další zajímavé akce.

Přijďte mezi nás!

Srdečně zve Klub seniorů

Zahájení činnosti klubu

Po adaptaci a celkové rekonstrukci budovy školy v Dolním Žukově byl objekt rozhodnutím zastupitelstva MěÚ Český Těšín zprovozněn jako pobočka Městské knihovny v Českém Těšíně. Společně s knihovnou bylo také v prostorách velkého sálu a klubovny zprovozněno kulturní a společenské centrum v Dolním Žukově. Ihned po slavnostním otevření dne 26.10.2006 se sešla skupina seniorů a ti se rozhodli, že založí Klub seniorů, který se bude ve společenském centru pravidelně scházet.

Na první schůzku dne 8.11. 2006 přišlo 10 seniorů. Od té doby jejich počet postupně roste a v současné době se ustálil na cca 20-22 členech.

Organizační struktura klubu

Činnost klubu

  1. další vzdělávání (kurzy počítačové gramotnosti, exkurze a společné návštěvy zajímavých míst a výstav, besedy a přednášky na aktuální témata)
  2. účast na společných akcích všech organizací při MěKaSC v Dolním Žukově
  3. organizování vlastních výstavek (ruční práce, fotografie)
  4. sportovní akce (stolní tenis, aerobic)

Akce Klubu

Již první akce naznačily velikou chuť do společné činnosti.

Vzdělávací programy pro seniory

Velmi aktivně přistoupili členové Klubu k dalšímu vzdělávání – po počátečním váhání se více než polovina z nich přihlásila do kurzu základních dovedností při práci s počítačem. K dnešnímu dni kurz ( 5 hodinových lekcí) absolvovalo již 9 členů, všichni jsou nyní vlastníky osvědčení o úspěšném absolvování kurzu "Základy práce na PC" Kromě základního kurzu projevili členové zájem také o nadstavbové kurzy pro pokročilé - 1.cyklus bude pokračovat již v září 2007. Lektorem kurzů je pan Zdeněk Huczala z Dolního Žukova.

Základní kurz je pro členy klubu zdarma.

Kontakty

U pracovníků KaSC Škola v DŽ, ve výpůjční době

tel.: 558 712 058