Kurzy výpočetní techniky

Nabídka počítačových kurzů pro začátečníky i pokročilé

Kontakt a informace o kurzovném

Pevný ceník kurzovného na osobu není stanoven. Cena se odvíjí od počtu zúčastněných v kurzu, základní sazba je 200Kč/vyučovací hodinu. Plné obsazení kurzu je max.4 osoby (omezeno počtem PC). Na požádání bude zájemcům zaslána stučná anotace kurzu a předpokládané výsledky. Svůj zájem o účast ve vybraném kurzu sdělte na níže uvedená kontaktní místa.

Pořadatel kurzů: Zdeněk Huczala

mob.: 721 71 63 08

E-mail: zdenek.huczala(zavináč)gmail.com

MěK v Dolním Žukově, provozní doba: Po, Út, Čt 15:00-19:00 tel.: 558 712 058

Současně s intenzivním pronikáním počítačové techniky do běžného i profesního života občanů, nastává nutnost doplňování patřičného vzdělání jak v oboru počítačové informatiky tak i v oblastech multimediálních technologií a elektronického zpracování dat.

Kurzy počítačové gramotnosti pořádané v KaSC "Škola" svým obsahovým zaměřením a způsobem výuky rychle a zábavnou formou pomáhají kurzistům překonat prvotní ostych před počítačovou technikou a osvojit si základy a správné uživatelské návyky při práci na počítači.

Po absolvování šesti lekcí kurzu "Základy práce na PC" je absolvent schopem samostatně ovládat základní funkce na počítači, ukládat data, napsat text, surfovat po internetu a posílat E-maily.

Po složení závěrečného testu obdrží absolvent osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.

Nabídka vzdělávacích programů pro pokročilé uživatele je obzvlášť velmi široká a nabízí možnosti osvojení i specializovaných programů

Obsahová náplň Kurzu základy práce na PC

6 lekcí x 2 vyučovací hodiny

Výukové dny středa, pátek 17:00 - 19:00

Počítačová studovna knihovny Dolní Žukov

Max. pro 4 účastníky (omezeno počtem PC)

Lekce č. 1

Lekce č. 2

Lekce č. 3

Lekce č. 4

Lekce č. 5

Lekce č. 6

Usnesení Akreditační komise k akreditaci Počítačových kurzů

Dne 1.4. a 5.5. 2008 se Akreditační komise ministerstva školství na svém zasedání usnesla, že akreditace počítačových kurzů se zaměřením na dílčí činnosti počítačové gramotnosti či konkrétní počítačové programy nově nejsou možné. Nadále je možné akreditovat pouze takové rekvalifikační programy, které vedou k získání nové plné kvalifikace, tzn. pro takovou pracovní činnost, která je v celém svém rozsahu uplatnitelná na trhu práce. Jedinou výjimkou jsou pracovní činnosti: Základy obsluhy osobního počítače (v rozsahu min. 40 vyučovacích hodin) a Obsluha osobního počítače (v rozsahu min. 80 vyučovacích hodin). Tyto pracovní činnosti se akreditují na základě dohody s Ministerstvem práce a sociálních věcí, neboť pomáhají vytvořit základní počítačovou gramotnost obyvatelstva, a tudíž je nezbytné umožnit financování těchto vzdělávacích programů prostřednictvím Úřadů práce.