Klub dětí

Záhy po otevření začal, jako jeden z prvních, pracovat při Kulturním a společenském centru v Dolním Žukově Klub dětí, nejdříve pod vedením zkušených vedoucích paní Urszuly Gaurové a Šárky Szlauerové, postupně klub vedly slečny Walková, Huczalová, Marková, Raszyková a Přečková.
Nyní pokračuje ve své úspěšné činnosti s vedoucími sl.Kolkovou.

Schůzky klubu dětí

Od září srdečně zveme všechny děti každé úterý, od 17 hodin, do malého sálu KaSC.

Programová náplň

Klub přispívá k vyplnění volného času dětí, ke vzájemnému poznávání a navazování přátelských vztahů dětí z okolí. Děti mají k dispozici klubovnu, kde se věnují výtvarným činnostem jako malování, kreslení, modelování, práci s papírem, zkoušejí i netradiční techniky.Děti si zdobí svůj vlastní prostor, některé výrobky si odnášejí i domů. Při nevlídném počasí děti využijí ping-pong nebo hrají společenské hry.

Akce klubu dětí

Sladkosti a výrobky, jako například hrníčky, které si děti vlastnoručně vyzdobily svými malůvkami, jsou pak tou nejkrásnější odměnou za dovednostní soutěže.

Klub přivítá další nové kamarády! Těšíme se na vás!

Kontakt:

U pracovníků knihovny, v provozní době KaSC

tel.: 558 712 058